Rak, porođaj, osteoporoza, bolest dojke, hipertrofija prostate i KAFA

26/01/2020   Nina Vučinić   Duvan, alkohol, kafa, droga
Rak, porođaj, osteoporoza, bolest dojke, hipertrofija prostate i KAFA

Kofein i rak

Smatra se da bi se preko 90% slučajeva raka moglo sprečiti kada bismo primenjivali ono što već znamo o prevenciji raka. Decenijama je upotreba duvana povezana sa razvojem raka. Upotreba alkohola je povezana sa odredjenim vrstama raka. Ukazano je da mnogi lekovi proizvode rak. Sada postoji bar isto toliko dokaza koji ukazuju da kofein takodje prouzrokuje rak. Već najmanje dve decenije se zna da je kofein mutagen i da oštećuje hromozome. Zbog ovakvog delovanja kofeina krajnje je nepoželjan za veoma mlade osobe ili osobe koje još uvek mogu da radjaju decu. Naravno, čim prodje doba radjanja dece, ulazi se u doba raka. Prema tome, moramo se suočiti sa činjenicom da, u stvari, u životu čoveka nema perioda u kome je bezbedno koristiti kofein. Ekvivalent od 8 šolja kafe ili 11 šolja crnog čaja značajno povećava stopu mitoze (ćelijske deobe) ljudskih limfocita, i daleko pre nego što to laboratorijska oprema može da utvrdi laboratorijskim merenjima, limfociti osećaju tanane efekte.

Takve mitoze predstavljaju trajne, abnormalne promene u ćelijama, koje, ako se jave kod nerodjenog deteta, mogu da proizvedu urodjene mane. Nije slučajno da vidimo eksploziju urodjenih grešaka metabolizma kod novorodjenih beba. Povezanost kafe sa rakom bešike kod žena nije se razlikovala bez obzira da li je korišćena kafa bez kofeina, sa kofeinom, obična ili instant, i bez obzira da li je kuvana jaka ili slaba kafa. Rizik od raka bešike je po istraživanjima nešto manji za muškarce u odnosu na žene. Pošto je rak prouzrokovan izmenom u hromozima i jedarnoj strukturi ćelija, i pošto je poznato da kofein oštećuje hromozome, izgleda razumno, čisto na teorijskim osnovama, smatrati da kofein ima ulogu u izazivanju raka i da se treba odstraniti iz ishrane. Naravno, može se utvrditi veza izmedju braon napitaka i raka u populacionim istraživanjima na celim državama, što nije samo teorijski.

Pored direktnog oštećivanja ćelija, izgleda da su neophodni i drugi faktori pre nego što može doći do razvoja raka. Izgleda da su potrebni virus i urodjena podložnost. Virusi raka verovatno borave u životinjama koje su nam ljubimci ili koje koristimo za hranu, a izgleda da urodjena podložnost nastaje usled neke slabosti u genetičkoj strukturi osobe. Primer urodjene slabosti bi bio bleda koža i plave oči kao faktor podložnosti za dobijanje raka kože. Slično tome, izgleda da su neke osobe podložnije raku pluća zbog pušenja. Vinske mušice, kao i ćelije čoveka i miša koje se uzgajaju u kulturi, ispoljavaju nesposobnost da isprave oštećenja hromozoma kada se izlože kofeinu.

Svi verovatno znamo nekoga ko je uživao odredjenu lošu naviku celi život bez vidljivih velikih štetnih efekata. U stvari, neki od ovih „preživelih“ čak pripisuju svoju dugovečnost ovoj svojoj lošoj navici. Svi smo čuli dosetke staraca, kada ih pitaju za tajnu njihovog dugog života: „Pijem 200 gama brendija na dan“, ili „Pušim samo one cigarete koje se umotavaju rukom“, ili „Uvek pijem svoju kafu crnu“. Ali to su doslovno samo preživeli. Pa ipak, koliko smo spremni da prihvatimo ovaj savet kao mudar i proveren kao izgovor da bismo nastavili sa svojim lošim navikama.

Kada bi novine iz San Franciska objavile naslov koji glasi: „Čovek u kostimu supermena preživeo skok sa mosta Golden Gejt“, koliko ljudi bi izašlo, iznajmilo kostim supermena, i skočilo sa mosta, misleći da su našli tajnu za bezbedan skok sa velike visine i rashladjivanje u vodi po vrelom letnjem danu? U pravu ste, zaista mali broj. Šanse su u svakom slučaju, bilo da se radi o mostovima, kofeinu, nikotinu ili alkoholu, odlučno protiv ljudskog roda. Zastrašujuće je pomisliti da takva raširena navika kao što je upotreba kofeina najverovatnije slabi celokupan ljudski rod i proizvodi trajni gubitak odredjenih sposobnosti uma ili otpornosti na bolest preko oštećenja hromozoma mutacijama. Ova uobičajena i veoma prijatna navika se može okarakterisati kao vrsta genocida!

Moguće je da je težnja, da starije žene imaju veći procenat dece sa Daunovim sindromom u odnosu na mladje, povezana sa dužim periodom ponavljanih izlaganja mutagenima kao što je kofein. Neki istraživači smatraju da pošto kofein izaziva kod nerodjene bebe neke od istih efekata kao i zračenje, izgleda razumno pripisati deo oštećenja i pobačaja upotrebi kofeina.

Porodjaj i kofein

Kada govorimo o kuglicama naftalina u rezervoaru sa benzinom - one su daleko razornije po mala kola. Grupa sa Vašingtonskog univerziteta u Sijetlu je utvrdila da su deca čije su majke koristile velike količine kofeina, tokom prvih meseci trudnoće, pokazivala manje sposobnosti da budu aktivna pri rodjenju i imala su mišićni tonus ispod proseka. U jednom istraživanju je povećana upotreba kofeina bila povezana sa značajno većim brojem slučajeva nepravilnog položaja bebe pri porodjaju, kao i veći broj pobačaja ili fetalnih smrti.

Medju 1.529 žena u ovom istraživanju, samo šest je reklo da nisu uzimale kofein ni u jednom obliku pre ili tokom trudnoće! Dijastolni krvni pritisak kod dobrovoljaca se unošenjem kofeina povećao za oko 14%, a stopa disanja za 20%. Stopa srčanog rada je isprva neznatno opala, ali se ponovo povećala nakon sat vremena. Mnogi od ovih efekata su trajali oko tri sata. (Medical World News, April 16, 1978, p. 8, Postgraduate Medicine, Sept. 1977, p. 65.) Kofein može da prodje kroz ljudsku placentu i udje u polne žlezde (jajnike i testise) fetusa.

U štetne efekte produženog davanja kofeina na fetuse pacova spadaju:

· visoka stopa pobačaja

· fizički deformiteti vidljivi golim okom

· oticanje fetusa

· zakasnelo formiranje i očvršćavanje kostiju

· umanjeno formiranje krvnih ćelija

· povišen nivo holesterola u krvi

· sočiva očiju postaju neprozirna

· krvarenje ispod kože

· značajno zakrečenje placentalnih kapilara, prouzrokujući komplikacije pri porodjaju

· kratki i iskrivljeni repovi

· hidronefroza i odsustvo bubrega

· deformisano lice i usta

· defekti prstiju

· smanjena težina mozga i jetre

Osteoporoza

Jedna šolja kafe nevinog izgleda koja se svakodnevno uzima prouzrokuje 1,4% gubitka koštanog kalcijuma godišnje kod žena posle 50 godina starosti. To je 14% za deset godina! Daleko značajnije i od prepisivanja estrogena, pilula kalcijuma, i podsticanja pijenja mleka zbog osteoporoze, je jednostavno savetovanje ljudi da prestanu da koriste braon napitke i srodne proizvode.

Nije teško naći druge uzroke osteoporoze u savremenom svetu. Brza hrana sadrži puno fosfata koje unose potrošači. Sva gazirana pića sadrže fosfate. Pročitajte sastojke na ambalaži. Kako nivo fosfata raste, nivo kalcijuma u krvi se smanjuje. Pored gaziranih pića, crveno meso, obradjeno meso, sir, instant supe i pomfrit sadrže dosta fosfata. Lako možemo da vidimo zašto medju savremenim ženama ima toliko slučajeva osteoporoze. To nije zbog nedostatka kalcijuma u ishrani! Nikako. Gubitak kalcijuma prouzrokovan je poremećajem ravnoteže unosa hranljivih materija. Ako dodate gore navedenim razlozima za gubitak kalcijuma iz kostiju takve stvari kao što su pušenje, alkohol, steroidi kao što su kortizon i prednizon (čak i ako se koriste kao pomade za kožu), pilule za kontracepciju, tiroidni dodaci, velika upotreba soli, hrana bogata belančevinama, pilule vitamina A ili D, antacidi koji sadrže aluminijum (kao što su amfogel, digel, milanta, rolaidi, itd) i antibiotic tipa tetraciklina, dobijate veoma snažne faktore koji prouzrokuju osteoporozu. Preporučujemo dosta sunčanja, vegetarijansku ishranu i dosta vežbanja kako bi se sprečila ili lečila osteoporoza.

Obične porcije mahunarki (pasulj i grašak), semenki, zeleni i melase, sadrže kalcijuma koliko i podjednake količine mleka, a integralne žitarice i obično povrće takodje sadrže obilne kolicine kalcijuma.

Kafa bez kofeina

Naširoko korišćeni rastvarač zvan trihloretilen je nekada primenjivan za uklanjanje kofeina iz kafe, a i dalje se koristi u livnicama za čišćenje metala. Prijavljeno je da je ova hemikalija kancerogena kod životinja. Iako su u tim eksperimentima primenjivane velike doze, nije ohrabrujuće znati da su pića bez kofeina pre nekoliko godina bila podvrgivana trihloretilenu. Postoje i druge stvari u kafi, i običnoj i kafi bez kofeina, pored kofeina, koje pojačavaju sposobnost ovog napitka da prouzrokuje srčana oboljenja, rak, stimulaciju centralnog nervnog sistema i bolesti sistema za varenje. Ulja iz kafe zvana „kafeoli“ su i dalje prisutna, i nadražuju stomak i ostatak sistema za varenje, stimulišući veću proizvodnju kiseline.

Istraživanja na mladim pacovima su pokazala da je kafa bez kofeina, koja je davana ovim životinjama, značajno usporavala stopu njihovog rasta, potvrdjujući na još jedan način prisustvo i drugih štetnih supstanci pored kofeina. Tako da je verovanje, da će prelazak na napitak 97% ili čak 100% oslobodjen kofeina rešiti sve probleme, u stvari samo pusta želja. Iskreno, upotreba kafe i drugih napitaka oslobodjenih kofeina umesto napitaka sa kofeinom je kao zamenjivanje oštrog kamena iz desne cipele za oštar kamen u levoj. Ovi napitci obično prouzrokuju gubitak osećaja ukusa hrane zbog remećenja čula ukusa i mirisa. Stariji ljudi naročito mogu da pate zbog upotrebe napitaka bez kofeina, i izgleda da su grupa koja će najverovatnije preći sa pića sa kofeinom na ona bez kofeina. Smanjenje osećaja ukusa hrane je povezano sa gubitkom osećaja ukusa soli zbog čestog presoljavanja. Svakako je šteta da kako kvalitet života postaje toliko značajan, pošto je veći deo života iza nas, stari obrasci navike počinju da ispoljavaju najveći razarajući uticaj.

Bolest dojke i hipertrofija prostate

Malopre smo utvrdili ime neprijatelja. Odredjene biljne hemikalije zvane alkaloidi koje se prirodno javljaju, sadrže podgrupu zvanu „metilksantini“ (kofein, teofilin i teobromin) koje ubrzavaju stopu rasta u nekim žlezdanim tkivima produžavajući hormonalnu stimulirajuću aktivnost i stimulirajuću aktivnost rasta telesne hemikalije zvane ciklični AMP. To je hemikalija o kojoj smo već govorili i koja pomaže proizvodnju energije u ćelijama. Način na koji otrovi deluju u telu je ometanje normalnih aktivnosti odredjenih telesnih hemikalija kao što su enzimi. Opravdavajući svoju klasifikaciju kao ćelijskih otrova, „metilksantini“ remete rad enzima fosfodiesteraze, koji razlaže ciklični AMP, isključujući signal za zaustavljanje proizvodnje energije ili za zaustavljanje rasta. Prema tome, ona žlezdana tkiva koja su osetljiva na ciklični AMP nastavljaju da rastu. Ovaj faktor povećava verovatnoću javljanja bolesti u ovim žlezdama, i takvih bolesti u dojki kao što su ciste i fibrozni tumori, takozvana fibrocistična bolest dojke koja je opažena kod osoba izloženih metilksantinima.

Mlada lekarka sa potpuno razvijenom fibrocističnom bolešću dojke je imala naviku da koristi velike količine metilksantina svakog dana; oko 1.300 miligrama. Razgovarala je sa hirurgom i odlučili su da treba da prestane sa upotrebom napitaka koji sadrže metilksantine (kafa, čaj, koka kola i čokolada) kako bi utvrdili da li će njena benigna bolest dojke nestati. U roku od mesec dana, grudvice u njenim dojkama su počele da se smanjuju. Za dva meseca, fibrocistična bolest je nestala. To se nije odigralo bez borbe, pošto je patila od snaznih glavobolja usled odvikavanja koje nisu mogle da se umanje čak ni lekovima za glavobolju.

Sada znamo dobar lek za glavobolje pri odvikavanju, vrtoglavice i druge simptome koji se javljaju pri ostavljanju braon napitaka. Jednostavno ostavite šolju kafe ili drugog braon napitka u frižider. Ako se simptomi jave, uzmite supenu kašiku ovog napitka. Sačekajte 30 minuta i ponovite to ako simptomi nisu nestali. Uzmite supenu kašiku po potrebi. Dr Džon P. Minton sa državnog Univerziteta iz Ohaja u Kolumbu, je ispitao i utvrdio da zdrave dojke sadrže 5,8 pikomola (oblik mere) cikličnog AMP po miligramu belančevina u poredjenju sa 9,7 kod fibrocističnih čvorova, i 30,8 kod malignog tkiva dojke. Pošto su žene sa fibrocističnom bolešću izložene četiri puta većem riziku od raka dojke u odnosu na normalni, izgleda razumno savetovati žene da prekinu sa korišćenjem metilksantina kao meru kontrole raka dojke. Rak dojke je veoma česta i ozbiljna bolest kod žena.

Otrov sa velikim K, slučaj protiv kafe i drugih braon napitaka, dr Agata Tres

Nastaviće se...

1 1 1 1 1 Ocijeni 0.00 (0 Glasova)

Prevod

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Zdravko Vucinic: Prirodno lijecenje neizlecivih bolesti

Zdravko Vucinic: Kako procistiti organizam

Ohrabrenje za majke!

 

Portal BUDITEZDRAVI.info pokrenut je 2012. godine i namijenjen je svim ljudima u Crnoj Gori, regionu i širom svijeta koji govore jezicima naroda bivše Jugoslavije, a koji su zainteresovani da se kvalitetno informišu o svim aspektima zdravlja.

Opširnije

Najbolje ocijenjeni

Copyright © 2012 Institut za prirodnu medicinu Podgorica. Sva prava zadržana.