Šta se nalazi u vakcinama

15/03/2014   Zdravko Vučinić   Medicina i farmacija
Šta se nalazi u vakcinama

Svaka vakcina je sastavljena od tri različita tipa materijala: virusi, drugi virusi i bakterije i otrovne hemikalije. Svaki roditelj treba da se upozna sa sadržajem vakcina prije nego što se odluči da li će vakcinisati svoje dijete. Naučne činjenice nedvosmisleno potvrđuju da su vakcine opasne i da izazivaju posljedice.

1. Virusi.

Oni mogu biti mrtvi ili “oslabljeni”. Kod tipova vakcina sa mrtvim virusima samo se pretpostavlja da su virusi u njima mrtvi. Ublažene vakcine sadrže žive viruse koji su oslabljeni dodavanjem otrovnih hemikalija.

Dobro je poznato da se mrtve životinje brzo raspadaju i opasne su po život. Čak i mirisi koji dolaze od njih nisu zdravi. Šta je sa mrtvom životinjom koja je ubijena otrovima? Da li biste željeli to da jedete? Da li bi to bilo razumno? Da li bi moglo da vam bude loše ako to pojedete? To je ono što se nalazi u vakcinama sa mrtvim virusima.

Ni bolesne životinje nisu dobre. Ko bi želeo da jede kravu koja je bolesna? Niko. U stvari, ako se zna da je bolesna, FDA (Američka agencija za hranu i ljekove) ne bi dozvolio da se zakolje i prodaje ljudima. Međutim, da li biste želeli da jedete bo lesnu kravu koja je još uvek živa? To ne bi bilo nimalo bolje. Pa ipak, to je ono što se nalazi u vakcinama sa živim virusom.

Opasno je jesti životinju koja je ubijena otrovima – uz otrove korišćene za njeno ubijanje koji su još uvek u i oko mesa. To je ono što dobijate u vakcinama sa mrtvim virusima. Ali da li biste željeli da jedete životinju koja je toliko bolesna da više ne može da se kreće? To je ono što je u vakcinama sa živim virusima. Govorili smo o jedenju takvih mrtvih ili oštećenih životinja. Međutim, bilo bi mnogo opasnije uzeti dio mrtve ili žive životinje i ubrizgati je direktno u krvotok!

I virusi su životinje, iako veoma male. Virusi su ti koji se ubrizgavaju u krvotok tokom vakcinacije. Zajedno sa mrtvim virusima, dio otrova korišćenih za njihovo ubijanje takođe je ubačen u vakcinu. Rezultat se ne može povezati sa otrovanim komadima govedine, već pre sa goveđim paprikašem sa otrovima u govedini i okolnoj čorbi.

U slučaju oslabljenih virusa, imamo sićušne životinjice koje nisu samo slabe – već su polumrtve! Životinja koja je polumrtva je ili oboljela ili će uskoro biti. Međutim, to nije sve: “Oslabljeni” virusi predstavljaju kombinovanu supu. Dio supe sadrži mrtve viruse; drugi dio sadrži skoro mrtve viruse; dio sadrži oštećene viruse koji će se uskoro oporaviti. Neki će postati veoma jaki i energični; a neki će ostati bolešljivi, ali će ipak živjeti i razmnožavati se. Ne govorimo o jednoj, već o milionima životinja – jer to je ono što se nalazi u značajnoj količini tečnosti ubrizganoj u nečiju ruku. Zato u takvoj mješavini postoji niz mrtvih i polumrtvih virusa i virusa koji se oporavljaju.

Bakterije i virusi umnožavaju se veoma, veoma brzo! Nema ničega na svijetu što se umnožava tako brzo – bez izuzetka!

2. Drugi virusi i bakterije.

Nemojte mislite da se u vakcini nalazi samo jedan tip virusa. Zbog izvora iz kojih ih medicinske laboratorije vade, ta mješavina sadrži iznenađujuće puno različitih bakterija i virusa. Laboratorijski tehničari uzimaju serum iz gnoja majmuna, krava, svinja, i drugih životinja. Zatim pokušavaju da ga “prečiste”. Ali, pošto rade sa tako sićušnim stvorenjima, nema ekonomičnog načina na koji mogu da izbace većinu stranih supstanci i životnih oblika iz te uzete tečnosti.

U stvari, oni ne rade direktno sa malom količinom seruma. Prije masovne proizvodnje vakcina za prodaju moraju da razviju način da mehanički proizvedu velike količine seruma u bačvama. Zbog toga, nemojte pretpostaviti da je serum prvo “provjeren”. Ispituju se samo mali uzorci iz bačvi.

3. Otrovne hemikalije.

U laboratoriji se jedna ili više otrovnih hemikalija miješa sa čorbom u kojoj su virusi kako bi se oni ubili ili oslabili. Što se tiče mrtvih virusa, bilo bi teško kasnije potpuno izvući otrovne hemikalije korišćene za njihovo ubijanje. Međutim, što se “oslabljenih” virusa tiče, otrovi moraju tu da ostanu kako bi virusi ostali polumrtvi!

“Pored unošenja stranih proteina, i čak živih virusa u krvotok, svaka vakcina ima sopstvene konzervanse, neutralizatore, i noseće agense, što sve predstavlja strane supstance za tijelo. Na primjer, trostruki antigen DTP vakcine (difterija, pertuzis, i tetanus) sadrži sljedeće otrove: formaldehid, živu (timerozal), i aluminijum fosfat (Physician’s Desk Reference, 1980).

U informativnom listu iz paketa vakcina (Lederle) navode se sljedeći otrovi: aluminijum kalijum sulfat, derivat žive (timerozal) i natrijum fosfat. Informativni list za polio vakcinu (Lederle) navodi ćelijsku kulturu majmunskih bubrega, laktalbumin hidrolizat, antibiotike, i teleći serum. A informativni list (Merck Sharp & Dohme) za MMR (male boginje, zauške, i rubelu) vakcinu navodi pileći embrion i neomicin, koji predstavlja mješavinu antibiotika. Pileći embrion, ćelije majmunskog bubrega, i teleći serum predstavljaju strane proteine, biološke supstance sastavljene od životinjskih ćelija, koje, pošto ulaze direktno u krvotok, mogu da postanu dio genetičkog materijala (World Medicine, September 22, 1971, pp. 69-72; New Medical Journals Limited, Clareville House, pp. 26-27, Oxendon St., London, J.W. 1X4 EL1 England. Djelimično objavljeno u The Dangers of Immunization, koju je objavila Humanitarian Publishing Company, Quakertown, Pennsylvania, 1979, pp. 20-31).

“Ovi strani proteini kao i drugi nosači i proizvodi reakcija na vakcinu predstavljaju potencijalne alergene i mogu da izazovu anafilaktički šok”. – W. James, Immunization: Reality Behind the Myth, p. 10.

Zatim, postoji problem brzog toka krvi u krvnim sudovima. Krv se brzo pumpa raznoseći se širom tijela. Prema tome, kada se cijela gomila ubrizga u tijelo, virusi se brzo razdvajaju od otrovne tečnosti koja ih okružuje. Virusi i hemikalije sada, potpuno razdvojeni, ulaze u različita tkiva gdje počinju da izazivaju štetu.

Hemijski otrovi slabe imuni sistem tijela, koji počinje da se bori protiv tih čudnih supstanci (kao što su formaldehid, koji predstavlja tečnost za balsamovanje). U međuvremenu, virusi su pronašli ćelije u koje će ući, i koriste ćelijsku DNK i RNK za sopstveno umnožavanje. Strane bakterije i virusi takođe su bili u toj injekciji; oni takođe počinju da koriste tjelesne ćelije i da se razmnožavaju. Rezultat je da virusi, kada se dovoljno umnože, mogu da napadnu tijelo koje je oslabljeno toksičnim hemikalijama.

Vens Ferel

5 1 1 1 1 1 Ocijeni 5.00 (2 Glasova)
  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Zdravko Vucinic: Prirodno lijecenje neizlecivih bolesti

Zdravko Vucinic: Kako procistiti organizam

Sasvim drugacije sa Zdravko Vučinić,specijalistom prirodnog lecenja

SASVIM DRUGAČIJE sa specijalistom prirodne medicine Zdravkom Vucinic

Portal BUDITEZDRAVI.info pokrenut je 2012. godine i namijenjen je svim ljudima u Crnoj Gori, regionu i širom svijeta koji govore jezicima naroda bivše Jugoslavije, a koji su zainteresovani da se kvalitetno informišu o svim aspektima zdravlja.

Opširnije

Najbolje ocijenjeni

  • 1
Copyright © 2012 Institut za prirodnu medicinu Podgorica. Sva prava zadržana.
Codepixel
Izrada sajta