O štetnosti vakcina i kako ih odbiti, iako su po zakonu obavezne

01/04/2014   Zdravko Vučinić   Medicina i farmacija
O štetnosti vakcina i kako ih odbiti, iako su po zakonu obavezne

U Crnoj Gori, prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, vakcinacija djece je obavezna.

Roditelji, međutim, mogu da odbiju vakcinaciju jer niko bez njihovog odobrenja ne može preduzeti bilo kakvu intervenciju na njihovom djetetu. U slučaju odbijanja vakcinacije postoji šansa da roditelji budu novčano kažnjeni, ali to je svakako bolja opcija nego da svoje dijete izlažu otrovima koji se nalaze u vakcinama.

Vakcinacija djece u Crnoj Gori, prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, obavezna je protiv: tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječije paralize, malih boginja, epidemijskih zaušaka, crvenke (rubeole), virusnog hepatitisa "B" i hemofilusa influence tipa "B". Načini i rokovi davanja vakcina defisani su Pravilnikom o uslovima i načinu sprovođenja obavezne imunoprofilakse i hemioprofilakse protiv određenih zaraznih bolesti, a prva vakcina - BCG (be-se-že), protiv tuberkuloze, najčešće se daje djetetu prije izlaska iz porodilišta, dakle, nekoliko dana nakon rođenja.

Članom 42. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisano je da će novčanom kaznom od 110 do 550 eura (dvije do 10 najnižih cijena rada) biti kažnjeno fizičko lice, roditelj ili staratelj maloljetnika, ako odbije imunoprofilaksu i hemioprofilaksu protiv određene zarazne bolesti.

Prema dostupnim informacijama od zvaničnih institucija, niko do sada nije kažnjen.

Vjerovatni razlog što niko do sada nije kažnjen jeste što velika većina ljudi vakciniše svoju djecu. Pokrivenost programima vakcinacije se kreće u rasponu od 91 do 97 odsto, zavisno od vrste vakcine, zbog čega se zvanične institucije i ne odlučuju za bilo kakve kaznene mjere za one koji odbijaju vakcinaciju.

Iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, Instituta za javno zdravlje Crne Gore, kako prenosi portal Roditelji.me, i u Crnoj Gori kao i u drugim državama postoje roditelji koji ne žele da vakcinišu svoju djecu, ali da je njihov broj, barem za sada, mali, ne precizirajući koliki je i da li se povećava ili smanjuje.

Portal Roditelji.me, koji se bavio opširnije temom vakcinacije u Crnoj Gori, piše da se vrlo često u javnosti kao “kazna” pominje i to da nevakcinisano dijete ne može biti upisano u vrtić i/ili školu, a na osnovu ljekarskih uverenja koja u tim ustanovama traže navodno kao uslov. Portal Roditelji.me nije uspio da pronađe nijedan propis koji to precizno definiše niti da od nadležnih dobije preciznu potvrdu da li je eventualna odluka obrazovne institucije da odbije upis djeteta zbog nevakcinisanja zakonski utemeljena.

"U vrtićima i školama od roditelja se traži da donesu od pedijatara ljekarsko uvjerenje da dijete može ići u njihovu ustanovu odnosno početi školovanje, ali nigdje nije propisano da to uvjerenje treba da sadrži i podatke o vakcinaciji, odnosno da će djetetu biti uskraćena takva vrsta obrazovanja ako se ne vakciniše. Iz Ministarstva prosvjete nam je objašnjeno da je članom 12. Pravilnika o bližem načinu, postupku i kriterijumima upisa djece u ustanovu koja realizuje predškolsko vaspitanje i obrazovanje, propisano da prije uključivanja djeteta u vaspitnu jedinicu roditelj treba da dostavi ljekarsko uvjerenje za dijete. Odredbama člana 33. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, propisano je da se djeca upisuju tokom aprila mjeseca svake godine, na osnovu obavljenog ljekarskog pregleda. Da li ljekarski pregled podrazumijeva i vakcinaciju kao obavezu portal Roditelji.me nije uspio da sazna."

Članom 75. Ustava Crne Gore definisano je da je osnovno školovanje obavezno i besplatno, pa je stoga i nelogično da nekome može biti uskraćeno školovanje koje je garantovano Ustavom, kao najvišim pravnim aktom države, čak i ako se radi o nevakcinisanom djetetu.

Ustav takođe garantuje sva prava i slobode pojedinca.  

„Crna Gora jemči i štiti prava i slobode. Prava i slobode su nepovredivi. Svako je obavezan da poštuje prava i slobode drugih“, navodi se u članu 6 Ustava.

U članu 27 Ustava stoji, između ostalog, sljedeće: „Jamči se pravo čovjeka i dostojanstvo ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine“;„zabranjeno je na ljudskom biću, bez njegove dozvole, vršiti medicinske i druge oglede“, a u članu 28: „Jemči se nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta čovjeka, njegove privatnosti i ličnih prava.“

U Crnoj Gori postoji i Zakon o pravima pacijenata na osnovu kojeg pacijent ima pravo da slobodno odlučuje o svemu što se tiče njegovog života i zdravlja.

Kao što vidimo, propisi nijesu dovoljno usklađeni, što možda ostavlja prostor za različita tumačenja vezano za moguće pravne konsekvence odbijanja vakcinacije. Ono što je sigurno jeste da zakon predviđa novčanu kaznu za roditelje ili staratelje koji odbiju vakcinaciju djeteta, i to je ono što je najpreciznije definisano. Da li se te kazne izriču ili ne i da li je taj zakon usklađen sa Ustavom, to je drugo pitanje.

Što se tiče mogućih problema oko upisa djeteta u školu ili vrtiće, ta priča nije realna i može poslužiti samo kao "prijetnja" upućena neinformisanim roditeljima. Ustavom je obavezno osnovno obrazovanje što znači da školu niko nikome ne može uskratiti, pa ni nevakcinisanom djetetu. Ustav takođe garantuje prava i slobode čovjeka, a isto tako Zakon o zaštiti pacijenata dozvoljava pacijentu da slobodno odlučuje o svemu što se tiče njegovog života i zdravlja.

U svakom slučaju, u Crnoj Gori roditelji mogu da odbiju vakcinaciju jer niko bez njihovog odobrenja ne može preduzeti bilo kakvu intervenciju na njihovom djetetu. Konkretno, roditelji koji ne žele da njihovo tek rođeno dijete primi prvu vakcinu koja se daje još u porodilištu - BCG vakcinu, moraju odmah sjutradan nakon porođaja preuzeti inicijativu i obavijestiti doktora ili glavnu sestru u odjeljenju da odbijaju BCG vakcinu. Nakon toga, oba roditelja se potpisuju da obijaju vakcinu. Na otpusnoj listi djeteta biće konstatovano da su roditelji odbili vakcinu. Slično je i sa odbijanjem ostalih vakcina, stim da se o tome obavještava pedijatar kod kojeg se dijete vodi na kontrolu.    

Štetnost vakcina

Naravno, nije glavno pitanje koje su kazne za nevakcinisanje djece i da li se one izriču već da li treba vakcinisati djecu.

Ne postoji ni jedno ozbiljno ili temeljno istraživanje u svijetu koje će potvrditi da su vakcine korisne, za razliku od brojnih studija koje su utvrdile da vakcine nanose ogromnu štetu stanovništvu. Neka djeca dobro podnesu vakcine, neka slabije, neka sa lakšim posljedicama, neka sa težim, a neka umiru od njih. To zavisi od zdravlja koje je dijete naslijedilo od roditelja i otpornosti organizma na otrove.

Veoma je rizično na samom početku života i razvoja, iako je dijete sasvim zdravo, dati mu koktel pun virusa i otrova. Imuni sistem djeteta se teško može izboriti sa tom novom, nepoznatom i neprirodnom opasnošču, unijetom na neočekivan i neprirodan način. Vakcine uništavaju imuni sistem djeteta jer su otrovne. Posljedice vakcina nijesu temperatura, gnoj, crvenilo i slično. To su neposredne posljedice od uboda vakcinom.

Posljedice vakcinacije su oslabljeni ili uništeni imunitet djeteta što se ogleda kroz sve više bolesne djece u svijetu od nezapamćenog broja bolesti. Posljedice vakcinacije su i sve više bolesnih odraslih ljudi zato što njihov organizam nije otporan na bolesti u mjeri u kojoj bi trebalo da bude, jer je još od djetinjstva izložen otrovima (kroz vakcine) koji su ga oslabili i mora da snosi posljedice.

Bog nije stvorio vakcine. Vakcine ne postoje u prirodi. Imuni sistem čovjeka, od rođenja, dizajniran je da se štiti od svih vrsta bolesti, pa i zaraznih. Nijesu zarazne bolesti iskorijenjene vakcinama, nego boljom higijenom, boljom ishranom, boljim uslovima života.

Vakcine su veoma profitabilan biznis. Na hiljade milijardi dolara vrijednosti sintetičkih ljekova se godišnje proizvede i proda u svijetu, a vakcine su važan segment u tom poslu. Još važnije je da se proizvođači vakcina odriču svake odgovornosti od mogućih posljedica vakcina. Roditelji se moraju dobro informisati o svemu tome.

Suština je da roditelji moraju voditi računa o svom načinu života kako bi na svoje potomstvo prenijeli zdravlje. Još važnije je da roditelji vode računa o načinu života djeteta, a jedna od ključnih stvari je dojenje. Zdrav način života je garant dobrog zdravlja i roditelja i djeteta.

Za detaljnije informacije i istraživanja o štetnosti vakcina pogledati sljedeće:

Šta se nalazi u vakcinama?

Lista toksičnih materija u vakcinama

Opasnosti od obaveznih i ostalih vakcina

Vakcine izazivaju bolesti

Vakcine: novi genocid

Koristan sajt o vakcinama

Zdravko Vučinić

(Autor ovog teksta živi u Podgorici i odbio je vakcinaciju svog djeteta)

5 1 1 1 1 1 Ocijeni 5.00 (1 Glas)
  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Zdravko Vucinic: Prirodno lijecenje neizlecivih bolesti

Zdravko Vucinic: Kako procistiti organizam

Sasvim drugacije sa Zdravko Vučinić,specijalistom prirodnog lecenja

SASVIM DRUGAČIJE sa specijalistom prirodne medicine Zdravkom Vucinic

Portal BUDITEZDRAVI.info pokrenut je 2012. godine i namijenjen je svim ljudima u Crnoj Gori, regionu i širom svijeta koji govore jezicima naroda bivše Jugoslavije, a koji su zainteresovani da se kvalitetno informišu o svim aspektima zdravlja.

Opširnije

Najbolje ocijenjeni

  • 1
Copyright © 2012 Institut za prirodnu medicinu Podgorica. Sva prava zadržana.
Codepixel
Izrada sajta